Stacja stacja_testowa_002

Adres: Aleja Róż, 05-120 Legionowo
Data instalacji: 3 maja 2018 12:42
Ostatni pomiar: 22 czerwca 2021 16:30 Online!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 31,91 °C
Wilgotność: 60 %
Ciśnienie: 999 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki dobre
Ostatni odczyt:
PM2.5: 16 μg/m3
PM10: 17 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: 17,5 μg/m3
PM10: 19,0 μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: 15,9 μg/m3
PM10: 17,5 μg/m3

eCO2: 682 ppm
tVOC: 42 ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)