Stacja stacja_testowa_002

Adres: Aleja Róż, 05-120 Legionowo
Data instalacji: 3 maja 2018 12:42
Ostatni pomiar: 6 maja 2021 18:20 Online!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 12,54 °C
Wilgotność: 57 %
Ciśnienie: 997 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki bardzo dobre
Ostatni odczyt:
PM2.5: 5 μg/m3
PM10: 6 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: 4,7 μg/m3
PM10: 4,8 μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: 5,6 μg/m3
PM10: 6,1 μg/m3

eCO2: None ppm
tVOC: None ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)