Stacja test4

Adres: Chełmska 24, 00-725 Warszawa
Data instalacji: 19 listopada 2018 10:52
Ostatni pomiar: 25 listopada 2018 06:40 Offline!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 23,58 °C
Wilgotność: 22 %
Ciśnienie: 1001 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki brak informacji
Ostatni odczyt:
PM2.5: 42 μg/m3
PM10: 51 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: 435 ppm
tVOC: 5 ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)