Stacja Praca Inżynierska K. Nicpoń

Adres: Dembego 23, 02-796 Warszawa
Data instalacji: 5 stycznia 2021 09:27
Ostatni pomiar: 14 lutego 2021 14:19 Offline!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 21,19 °C
Wilgotność: 0 %
Ciśnienie: 0 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki brak informacji
Ostatni odczyt:
PM2.5: 6 μg/m3
PM10: 6 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: 0 ppm
tVOC: 0 ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)