Stacja stacja_testowa_003

Adres: Kwiatowa 35, 22-234 Urszulin
Data instalacji: 16 lipca 2018 18:00
Ostatni pomiar: 13 maja 2021 03:00 Offline!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: None °C
Wilgotność: None %
Ciśnienie: None hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki brak informacji
Ostatni odczyt:
PM2.5: 7 μg/m3
PM10: 10 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: None ppm
tVOC: None ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)