Stacja stacja_testowa_003

Adres: Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
Data instalacji: 16 lipca 2018 18:00
Ostatni pomiar: 1 marca 2019 15:30 Offline!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 22,41 °C
Wilgotność: 44 %
Ciśnienie: 985 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki brak informacji
Ostatni odczyt:
PM2.5: 13 μg/m3
PM10: 13 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: 906 ppm
tVOC: 77 ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)