Automatyczny monitoring jakości powietrza. Stacja pomiaru jakości powietrza

Strona przedstawia wyniki pomiaru jakości powietrza w gminie Mełgiew - powiat Świdnicki, Lublin.

Zobacz inne stacje »

Stacja : Dane jakości powietrza akutalizowane są automatycznie w odstępach co 10 minut

Adres: ,
Data instalacji:
Ostatni pomiar:

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: °C
Wilgotność: %
Ciśnienie: hPa


Indeks jakości powietrza: Warunki
Ostatni pomiar:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: ppm
tVOC: ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)