Stacja stacja_testowa_001

Adres: Nowowiejska, 00-665 Warszawa
Data instalacji: 3 maja 2018 12:43
Ostatni pomiar: 13 października 2020 15:20 Offline!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 26,65 °C
Wilgotność: 51 %
Ciśnienie: 993 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki brak informacji
Ostatni odczyt:
PM2.5: 2 μg/m3
PM10: 2 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: 832 ppm
tVOC: 65 ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)