Stacja stacja_testowa_002

Adres: Batorego 14, 02-591 Warszawa
Data instalacji: 3 maja 2018 12:42
Ostatni pomiar: 1 marca 2019 15:40 Offline!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 3,31 °C
Wilgotność: 68 %
Ciśnienie: 994 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki brak informacji
Ostatni odczyt:
PM2.5: 7 μg/m3
PM10: 7 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: 926 ppm
tVOC: 80 ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)