Stacja stacja_testowa_001

Adres: Nowowiejska, 00-665 Warszawa
Data instalacji: 3 maja 2018 12:43
Ostatni pomiar: 14 lutego 2019 19:40 Offline!

Warunki atmosferyczne:
Temperatura: 25,07 °C
Wilgotność: 44 %
Ciśnienie: 1018 hPa

Indeks jakości powietrza: Warunki brak informacji
Ostatni odczyt:
PM2.5: 7 μg/m3
PM10: 9 μg/m3
Średnia godzinna:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3
Średnia dobowa:
PM2.5: μg/m3
PM10: μg/m3

eCO2: 580 ppm
tVOC: 27 ppb

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)